توضیحات کامل :

پاورپوینت اقلیم گلپایگان و خانه سنتی ۲۶ اسلاید

 

فهرست مطالب:

تقسیمات اقلیمی جهان
تقسیمات اقلیمی ایران
اقلیم
دما
میانگین حداقل دما گلپایگان
رطوبت
فشار هوا
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
بارندگی
باد
خانه معظمی 
راه دسترسی بنا
زمستان نشین و تابستان نشین
منابع