توضیحات کامل :

پاورپوینت باران اسيدي ۲۴اسلاید

 

فهرست مطالب

علت توليد باران اسيدي
عواملي كه موجب اسيدي شدن باران مي شوند
PH  باران اسيدي
توليد گازهاي ايجاد كننده باران اسيدي 
تاثیر باران اسيدي بر محيط زيست
اثر بر رشد درختان و جنگل ها
اثر بر زندگي آبزيان
اثر بر ساختمان ها 
اثر بر صنعت حمل و نقل
اثر باران اسيدي بر انسان
چگونگي تشكيل و تاثير باران اسيدي
پيشگيري از تخريب باران هاي اسيدي
نمايش هايي از پديده باران اسيدي