توضیحات کامل :

پاورپوینت اقلیم و آب و هوای ایران ۲۰۷ اسلاید

 

فهرست مطالب

کلیات
شناخت مفهوم اقلیم ایران
شناخت عوامل کنترل کنندۀ اقلیم ایران
شناخت توزیع مکانی عناصر اقلیمی ایران
شناخت مناطق اقلیمی ایران