توضیحات کامل :

پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش ، دما ، رطوبت ۶۲ اسلاید

 

فهرست مطالب

حرارت و انسان 
آسایش و هوای داخل ساختمان
تبادل حرارتی میان بدن انسان و محیط اطراف 
شرایط آسایش و استانداردها 
تاثیر جریان هوا 
انرژی متوسط دمای تابشی ( MRT ) 
شیوه های کنترل آب و هوا 
استفاده از شکل زمین ، ساختمانهای مجاور و گیاهان برای حفاظت در برابر باد زمستان 
بادشکنها 
استفاده از پوشش گیاهی برای خنک کردن محوطه 
طراحی پلان آزاد جهت استفاده از تهویه هوا 
استفاده از گیاهان در کنار دیوارهای خارجی ساختمان 
درب ها و پنجره ها در جهتی نصب شوند تا نسیم های تابستانی براحتی وارد گردند 
تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهت های مختلف جغرافيايی 
تاثير رنگ در مقدار انرژی خورشيدی جذب شده در يک سطح
تاثير تابش آفتاب در حرارت داخلی ساختمان 
تاثير رطوبت بر ساختمان